Problemy rowerowe Szanse dla Osiedla Kopernika

Właśnie odebrałem maila z adresami pism do ZDM. Rozpocząłem pracę nad pisaniem w tej sprawie listu do ZDM proszę bardzo wszystkich chętnych o wsparcie w tym temacie.

Oto fragment listu o którym piszę:
„Okolice Osiedla Kopernika są jak najbardziej wskazane, jeśli chodzi o szybką realizację dróg rowerowych. W tym obszarze miasta już co nieco powstaje (mam na myśli ulicę Bułgarską, Bukowską, Polską) i realizacja dróg rowerowych np. w ul. Jugosłowiańskiej byłaby słuszną kontynuacją.

Jeśli chodzi o okolice stadionu, to tam ułomna infrastruktura rowerowa powstanie. Tu znajduje się korespondencja nasza z ZDM:
uwagi do projektu
odpowiedzi ZDM

Pismo które piszę, będzie zawierało propozycje utworzenia dróg rowerowych: budowa obustronnych, dwukierunkowych (tj. o szerokości min. 2 m) dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej przy ul. Jugosłowiańskiej.
Liczę na wsparcie mieszkańców w tym projekcie.

Piotrek
Piszcie na adres:
BezPrzesady

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.