Finanse kraju, a finanse Europy. Zadłużenie i Kryzys.

Trwa niezrozumiała dla większości obywateli krajów europejskich walka o Euro i finanse Eurolandu. O co tu chodzi? Czy nie o rozrzutność tych państw które czerpały największe zyski z przynależności do strefy? Czytaj dalej Finanse kraju, a finanse Europy. Zadłużenie i Kryzys.