Komuniści wzięli antyfaszyzm w dzierżawę…

We wspomnieniach obywatela polskiego, Szymona Wiesenthala, w rozdziale ?Łgarstwo? znajduje się uzasadnienie dla hasła ?antyfaszyzm? płynącego z ust komunistów.
?Komuniści wzięli antyfaszyzm w dzierżawę. Częściowo wiąże się to z ich historyczną rolą. Spośród wszystkich kierunków politycznych Hitler najgwałtowniej zwalczał bolszewizm. I odwrotnie – największy opór we Francji, Niemczech i Austrii stawiali mu komuniści, przynajmniej, jeśli potraktować go w proporcji do liczebności w społeczeństwie. W ślubnym podarunku Stalin wydał Hitlerowi wiele niemieckich i austriackich Żydów, będących komunistami?Niewątpliwie jednak nieproporcjonalnie wielu komunistów zamknięto w obozach koncentracyjnych? Nie przypadkiem zdominowali po wojnie organizacje byłych więźniów politycznych. W dodatku obozy te Czytaj dalej Komuniści wzięli antyfaszyzm w dzierżawę…

Prawda o komunie europejskiej…


Z wpisu pod filmem:
„Gdyby nad wejściem do Parlamentu Europejskiego umieszczono nazwisko Stalina, Pol Pota lub Mao-Tse Tunga, zapewne każdy zwróciłby na to uwagę i zaczął zastanawiać się, czym jest Unia Europejska. Film opowiada o włoskim komuniście Altiero Spinellim, jego Manifeście z Ventotene, czyli programie założycielskim współczesnej Unii Europejskiej i Grupie Spinelli w PE dążącej do pełnej federalizacji (kolektywizacji) Europy.”
https://youtu.be/kPLi3Y_ySCw