Problem z Owsiakiem.

…Polega na tym, że jego fundacja nie jest wystarczająco skuteczna. Przy tak dużych nakładach, przy takiej pomocy medialnej zbiera bardzo małe środki, dodatkowo statut fundacji jak podaje wiele niezależnych mediów nie przeznacza całej zebranej kwoty na cele pomocowe (nie statutowe – w statucie rejestrowanej fundacji można zagwarantować środki na wypłaty, pokrycie różnych kosztów, inne warianty płatności wynikające z działalności fundacji).
Statuty mogą być różnie sformułowane, różnie konstruowane. Czytaj dalej Problem z Owsiakiem.