Psy Pawłowa – efekt światła i ślinienie. Socjotechniki…


Prace Pawłowa były bardzo nowatorskie. Wydaje się że stymulują wiele różnych dziedzin. Socjologię, psychologię…
Także różne organizacje opieki nad zwierzętami. Pies Pawłowa

Pojawiają się wszelakie analizy i hybrydy przemyśleń inicjowane pracami Pawłowa.
Odruch warunkowy.
Czy możliwy w mózgu ludzkim?
Mózg działa na zasadzie odruchów – jak najbardziej. Tym samym…można mu zaszczepić wszystko, wystarczy bowiem wykształcić reakcję na bodziec.
Pojawia się tym samym odruch.
Wszystko jest kwestia czasu i środków.
Czy w sferze psychiki również jest to możliwe?
Dlaczego nie…?
Odruch na określoną myśl, zachowanie, sposób bycia, działanie?
Cóż za problem.
Dalej; chcemy aby ten odruch był określony, kontrolowalny.
Co zrobić?
Opracować odpowiedni algorytm zachowań, ćwiczeń; który będzie go powodował (jest to oczywiście bardzo duże uproszczenie).
To tylko taka intuicja, jaka się pojawia.
Bez analizy googlowo-internetowej.
Sądzę jednak że zapewne i te kwestie były i są celem głębokich badań analitycznych, w celu ich wykorzystania – zapewne na niwie militarnej.
jakoś tak jest, że człowiek nie wiadomo dlaczego musi walczyć z drugim człowiekiem.
Nie ukrywam, że to odkrycie dość mocno mnie martwi.
Jednak zupełnie nie mam na to wpływu, aby zmienić zachowania ludzkie, wychodzi na to że można jedynie się przystosować.
Co niniejszym czynię.

skupienie 45 pkt


„…Wykazali oni, że mózg działa ma zasadzie odruchów. Odruch jest to skomplikowany proces, złożony z trzech faz: dośrodkowej, ośrodkowej odśrodkowej. W fazie pierwszej następuje podrażnienie receptora (narządu zmysłu), faza druga to procesy zachodzące w systemie ośrodkowym (mózg), w fazie trzeciej następuje reakcja pobudzonych przez nerwy efektorów (mięśnie lub gruczoły). Szczególne znaczenie miało odkrycie przez Pawłowa tzw. odruchu warunkowego. Odruchy bezwarunkowe to odruchy wrodzone. Istnieją ponadto odruchy warunkowe tj. nabyte. Odruch taki powstaje wtedy, gdy przed bodźcem bezwarunkowym występuje wielokrotnie inny obojętny bodziec, który zwykle nie wywołuje żadnej określonej reakcji. Po pewnym czasie bodziec obojętny zaczyna wywoływać reakcję….”
Źródło cytatu: Materia a świadomość

Pedofilia uznana za orientację seksualną?

Nie wydaje się aby sprawy zmierzały w dobrym kierunku. Jeżeli gwałty na dzieciach – lub jak wolą (hmm…właśnie, kto tak woli?) inni – akty seksualne z dziećmi uzna się za orientację seksualną – co jakby tłumaczy te (moim zdaniem) chore zachowania nie cofniemy się co najmniej do starożytności – lub…- do islamu (gdzie w niektórych kulturach arabskich seks z młodymi chłopcami jest np. normą)? Czym to grozi? Czytaj dalej Pedofilia uznana za orientację seksualną?