W zeszły piątek weszły nowe przepisy…Dotyczące obrony koniecznej.Zmieniają się przepisy dotyczące obrony koniecznej…:
19 Stycznia – Dziś wchodzą w życie przepisy poszerzające granice obrony koniecznej. […] Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące.

Pod tekstem pojawił się komentarz: Czytaj dalej W zeszły piątek weszły nowe przepisy…Dotyczące obrony koniecznej.