Książki Adama Ostanka. Kresy Wschodnie.

Historyk, specjalizujący się w historii wojskowości na Kresach Wschodnich (województwa wschodnie II RP), Badacz historii tych terenów podczas dwudziestolecia międzywojennego.
Ekspertów w tym temacie nie ma zbyt wielu. Można powiedzieć w zasadzie że dr Adam Ostanek jest jedynym analizującym problemy wojskowości tak szczegółowo w tym wąskim wycinku czasu, dotyczącym konkretnie województw wschodnich: lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego.
Fotografie książek: Czytaj dalej Książki Adama Ostanka. Kresy Wschodnie.

Polska Armia na nowo…

Nadesłane na maila:
Pojazdy wojskowe

Siły zbrojne Ukrainy.

Opracowanie nadesłane na maila:

„Siły Zbrojne Ukrainy analiza sił lądowych
Siły Zbrojne Ukrainy powstały na bazie pozostałości jednostek Armii Radzieckiej stacjonujących w 1991 r. na terytorium Ukraińskiej SRS. Są one obecnie (według rankingu Global Firepower) dwudziestą w kolejności największą tego typu formacją na świecie. Liczebność wojsk ukraińskich przed zamieszkami na majdanie wynosiła około 130 000 żołnierzy zawodowych i poborowych oraz 50 000 pracowników cywilnych. Jednostki specjalne, powietrznodesantowe itd. są w większości obsadzone przez żołnierzy kontraktowych. Czytaj dalej Siły zbrojne Ukrainy.