Ocalałe z Ludobójstwa Dzieci Kresów pytają kandydata na Prezydenta.

Ważny mail jaki dostałem. Pytania zasadnicze:

Witam i pozdrawiam serdecznie. Dzieci Kresów uratowane z banderowskiego ludobójstwa, zwracają się oficjalnie z ważnymi pytaniami do Pana Andrzeja Dudy przed II turą wyborów prezydenckich 2015. W załączniku List Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu, podpisany przez Panią Prezes Janiną Kalinowską z Zamościa. List wraz z ważnymi treściami i pytaniami, na które Kresowianie chcą uzyskać odpowiedzi jeszcze przed Niedzielą 24 maja 2015, a zarazem Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, szczególne święto, w którym przypadają w tym roku wybory prezydenckie.
Z poważaniem
Sławomir Tomasz Roch


Pan Władysław w koszulce rocznicowej
Mail jaki dostałem od widniejącego na fotografii powyżej Pana Władysława, ocalałego: „Dziecka Kresów”.

Pragnę nabyć koszulkę o Wołyniu.[?] Mocno chcę mieć przynajmniej dwie ? jedna, kiedy włożą do trumny bądź na nią, zaś druga na co dzień jako przypomnienie, że tam potwornie okaleczeni umierali w straszliwych mękach. Miałem dziewięć lat, kiedy Mama w Rozpaczy wołała ?ne ubywajty detyny? a wtedy pakuły do ust ? niech wystarczy.
Z poważaniem i wdzięcznością ? Władik

Koszulka dla Pawła Koszulka Pamięci 11 lipca dla Pawła Kukiza przekazana na ręce Marcina Królaka. Taką samą ode mnie w prezencie otrzymał też szef sztabu Pawła Patryk Hałaszkiewicz.


Szanowny Pan Andrzej Duda
kandydat na Prezydenta Rzeczpospolitej

Zarząd Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych Na Wołyniu
Gratuluje Panu zwycięstwa w pierwszej turze wyborów prezydenckich, chcielibyśmy jednak zadać Panu kilka pytań przed nadchodzącą decydującą fazą głosowania.Środowisko i ludzie związani z działalnością naszego Stowarzyszenia w pierwszej turze w większości oddali swój głos na pana Pawła Kukiza, który bardzo wyraźnie określił swój stosunek do upamiętnianej przez nas Zbrodni Wołyńskiej a także do tego co obecnie dzieje się za naszą wschodnią granicą, zarówno w kwestii pamięci historycznej jak i zachowania administracji i środowisk politycznych naszego sąsiada.

Jesteśmy stowarzyszeniem otwartym na poglądy każdego , nie możemy jednak
pozwolić na świadome i mamy wrażenie dokładnie wypracowane próby zakłamywania tego co działo się w województwach południowo-wschodniej Polski w czasie drugiej wojny

Stosunek obecnego Prezydenta do Naszej Sprawy zdążyliśmy niestety poznać w czasie całej pięcioletniej kadencji. Nie chcemy jednak oddawać swojego głosu na kogoś o kim nie wiemy do końca jaki jest jego stosunek do naszej działalności . W związku z powyższym chcielibyśmy zadać Panu kilka pytań, na które mamy nadzieję, pomimo niewątpliwie napiętego kampanią kalendarza, zechce Pan udzielić odpowiedzi.

Czy ma Pan zamiar kontynuować linię obecnych władz naszej Ojczyzny, które oferują stałą i właściwie nieograniczoną pomoc oligarchom i wyłonionej przez nich władzy na terenach obecnej Ukrainy, zapominając , że pieniądze te muszą być każdorazowo odebrane z naszego wspólnego polskiego budżetu ? Zabrane matkom , pielęgniarkom czy wojsku.

Czy poprze Pan projekt Uchwały w sprawie nasilenia się tendencji nacjonalistycznych na Ukrainie zgłoszony do laski marszałkowskiej Druk 3261 Warszawa 17.03.2015r. Sejm

Czy jest Pan zwolennikiem dozbrajania Ukrainy przez Państwo Polskie?

Czy możemy liczyć na to, że wystąpi Pan do władz obecnej Ukrainy w sprawie
likwidacji przynoszących hańbę polskiej pamięci pomników Suchewycza, Bandery i Czy wystąpi Pan do władz sąsiadującego obecnie z nami państwa o ściganie a w pierwszej kolejności uznanie zbrodni ludobójstwa, której dopuścili się Ukraińcy na narodzie

Mamy nadzieję, że możemy liczyć na wyczerpującą odpowiedź na zadane przez nas pytania. Będziemy wtedy mogli z pełną odpowiedzialnością przekazać wszystkim naszym rozsypanym po całej Polsce członkom i sympatykom w ilości sześciu milionów osób wiadomość o tym ,że jest osoba , która będzie o nas pamiętać i nie pozwoli zapomnieć, a mamy nadzieję , że także pomoże w upamiętnieniu 200 tysięcy Polaków pomordowanych na kresach wschodnich przez bandy ukraińskich nacjonalistów , w tym około 70 tysięcy zamęczonych naszych najbliższych na Wołyniu. Na prawdę o ludobójstwie Polaków na
Wołyniu i pozostałych kresach naszej ojczyzny czekamy już 72 lata.

Zamość dn. 14.05.2015.
Z wyrazami szacunku Prezes Stowarzyszenia
Janina Kalinowska

TO, czego się boimy, czego boi się cała Polska: Czy Kandydat na Prezydenta RP Pan Duda wyśle polskich żołnierzy na Ukrainę?
Z materiału: „Jeżeli jasno nie odpowie na stosunek do tej sprawy angażowania się w NIE NASZ konflikt i do tego po stronie nacjonalistów gloryfikujących UPA ? na pewno na niego nie zagłosuję.

UZUPEŁNIENIE: O martyrologii dzieci na Kresach

„...Żegnamy się. Spoglądam za tą piękną i mądrą kobietą. Czuję że to co robię ma głęboki sens. Otwierać serca ludzkie na prawdę. Bronić przed złem, które chce zagnieździć się za wschodnia granicą, które znów podnosi swój łeb. Nacjonalizm i faszyzm. Nienawiść do drugiego człowieka. Tak straszna, że nie liczy się nawet z niewinnością dzieci….
Z materiału: Koszulka rocznicowa Wołyń 1943-2013 w markecie. Reakcja klientki.

Inny dowód trwania Pamięci o Zbrodni: Dwie relacje Kresowian


ludobojstwo

Ludobójstwo UPA

Przemilczane i Zapomniane Ludobójstwo na Kresach

Inna akcja w roku rocznicowym: List i prezent dla Prezesa Kaczyńskiego?

Zdanie Pawła Kukiza na temat banderowskich obchodów:
Precz z rządem i politykami, którzy nie reagują na próby uczynienia z bandyty wzorca dla ukraińskiej młodzieży. Hańba i dno
My powinniśmy skończyć z rolą frajera, który pójdzie gdzie mu każą??
?Oni pozwalają na banderowskie parady?w Kijowie i we Lwowie, tam polskie dzieci rżnięte piłami siekierami? Oszaleliście??

Źródła: ?Precz z UPA i OUN-em?
Bohaterem narodowym jest morderca Polaków

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.

3 myśli w temacie “Ocalałe z Ludobójstwa Dzieci Kresów pytają kandydata na Prezydenta.”

  1. Dziękuję serdecznie Panu Piotrowi za opublikowanie na swojej stronie Listu Pani Janiny Kalinowskiej oraz za dodanie wszystkich innych, cennych źródeł, które przybliżają temat ludobójstwa na Kresach. Żywię nadzieję, że Pan Andrzej Duda, który swoją popularność zawdzięcza nie tylko tezom programowym PiS, ale także oddolnej, narastającej od lat w społeczeństwie polskim, wielkiej potrzebie odnowy naszego życia zarówno społecznego, gospodarczego, politycznego, nie zmarnuje i tej cennej szansy, lecz zwróci się z oficjalną odpowiedzią do Kresowian w Polsce, którzy na realizację swoich, dobrze znanych w naszym narodzie postulatów, czekają już od wielu dziesiątków lat.

    Osobiście uważam, że z szeregu postulatów, zgłaszanych przez liczne organizacje kresowe od lat, fumdamentalne znaczenie mają dwa, podkreślam zarazem odpowiedzialnie, że jest to absolutne minimum, na co oczekują Kresowianie w Polsce. Po pierwsze: uchwalenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uchwały, w której rzezie na Wołyniu, Podolu, Polesiu, Pokuciu, w Bieszczadach, na Zasaniu i na Lubelszczyźnie w latach 1939 – 1947, uznane i nazwane zostaną wreszcie po imieniu, to znaczy po prostu ludobójstwem. Naturalnie ludobójstwo sensu stricto miało miejsce na Wołyniu w roku 1943, niemniej jednak wszystkie zbrodnie w wyszczególnionym, kilkuletnim okresie czasu, mają bezpośredni związek z rzezią wołyńską, po temu w naturalny sposób łączą się ze sobą i są przez ogół Kresowian postrzegane, jako całość martyrologii naszego narodu na Kresach Południowo-Wschodnich. Ofiar, poszkodowanych rodzin polskich i nie tylko nie można dzielić bowiem na lepsze i gorsze. Poza tym we wszystkich tych przypadkach mamy doczynienia z tym samym okrutnym sprawcą, którym jest barbarzyński w swych metodach ukraiński nacjonalizm, budzący w swych początkach nienawiść etniczną, a potem także powołujący do życia OUN – UPA, organizacje polityczną i wojskową, shańbione nieludzkimi metodami walki, jakże często z niewinnymi polskimi kobietami, dziećmi, osobami w podeszłym wieku, właściwie z każdym kto był rozpoznawany jako Polak, Żyd, Ormianin, Rosjanin, Czech.

    Po drugie uchwalenie przez Sejm Rzeczypospoltej Polskiej Uchwały, ustanawiającej 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. Ten drugi postulat nabiera w ostatnich latach i miesiącach szczególnego znaczenia z uwagi na naturalny proces odchodzenia ostatnich świadków hekatomby naszych rodzin, naszego narodu na Kresach. Tymczasem jest absolutnie konieczne, by trwała żywa pamięć o naszych braciach i siostrach, którzy tam zostali już na wieczną wartę, o Męczennikach Wołynia i Kresów, także w następnych pokoleniach Polaków.

Możliwość komentowania jest wyłączona.