Czy Kościół powinien ingerować w politykę?

Ogłoszenie z maila, zaproszenie na dyskusję, jak w temacie postu:

„Mam zaszczyt zaprosić Państwa na kolejne spotkanie odbywające się w ramach Poznańskiego Klubu Polonia Christiana. Naszym gościem, tym razem, będzie wybitny intelektualista, historyk myśli politycznej, publicysta i działacz społeczny: pan profesor Jacek Bartyzel.

Spotkanie odbędzie się 31 Maja o godzinie 18:30.
Temat spotkania brzmi: „Czy Kościół powinien ingerować w politykę?

Kilka słów o zaproszonym gościu:
Jacek Bartyzel: profesor w Instytucie Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, teatrolog, historyk myśli politycznej, publicysta i działacz społeczny. W latach 70. członek Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela od 1979r. współzałożyciel i rzecznik Ruchu Młodej Polski, internowany podczas stanu wojennego. Prezes Klubu Konserwatywnego w Łodzi, członek Kapituły Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza.

Spotkanie odbędzie się w Muzeum Archidiecezjalnym, ul. J Lubranskiego 1 (obok katedry).

Na spotkaniu Pan Profesor przedstawi odpowiedzi na kilka ważnych dla zrozumienia procesu postępującej laicyzacji w Polsce pytań:
Jaka jest geneza przeświadczenia o powinności wycofania się Kościoła z wywierania wpływu na życie społeczne i polityczne?. Jaka w konsekwencji tego przeświadczenia wprowadzana jest wizja państwa w Europie w tym również Polsce. Komu zależy na biernej i spolegliwej postawie katolików i dlaczego tak łatwo Kościół rezygnuje z ingerencji w ważne dla obywateli decyzje państwowe. Jaka jest rola mediów i w jaki sposób kontrolowany jest proces laicyzacji? Jakie są sposoby przeciwdziałania? – historyczne przykłady udanej kontrrewolucji. Czy istnieje związek wycofania się Kościoła z walki o kształt Państwa z interpretacją postanowień Soboru Watykańskiego II? A także szereg innych zagadnień.

Po wykładzie, jak zwykle, będzie możliwość dyskusji oraz zadania pytań prowadzącemu spotkanie, a także nabycia dwumiesięcznika Polonia Christiana oraz publikacji związanych z Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi.”


Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.