Działania wolontariuszy w wymiarze społecznym – Konferencja

Czy wolontariusze są potrzebni? A jeżeli tak, to w jaki sposób wpływają na budowę społeczeństwa obywatelskiego?
W dniu 18 marca w godzinach 10:00-16:00 w Sali Malinowej Urzędu Miasta Poznania odbyła się konferencja na temat: ?Wolontariat jakiego nie znacie. Czy imprezy masowe potrzebują wolontariuszy?? Pytanie tak naprawdę zawarte w tytule konferencji wydaje się czysto retoryczne…

…Nie wyobrażamy sobie chyba już teraz żadnej dużej imprezy bez mniejszego lub większego zaangażowania wolontariuszy.
Pełen program konferencji był następujący:
Otwarcie spotkania i wprowadzenie w problematykę warsztatów – w imieniu organizatorów – dr hab. Piotr Matczak; IS UAM /kierownik projektu/
Prezentacja założeń projektu badawczego Wolontariat podczas wielkich imprez – dr Marek Nowak; IS UAM

Część I. Organizacja pracy wolontariuszy
Tematyka: Formy organizacji pracy wolontariuszy w miastach objętych badaniami – dr Krzysztof Bondyra; IS UAM, dr hab. Piotr Matczak, dr Bartosz Sławecki; UE, mgr Przemysław Nosal; IS UAM
Dyskusja
Przerwa na kawę

Część II. Wizerunek społeczny wolontariatu i wolontariuszy
Prezentacja wyników badań uczniów i studentów na temat wolontariatu – dr Anita Basińska; WSNHiD, dr Marek Nowak; IS UAM, mgr Ryszard Necel; IS UAM
Dyskusja
Przerwa na kawę

Część III. Dyskusja panelowa ukierunkowana na wypracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących efektywności wolontariatu podczas wielkich imprez
Moderator: dr hab. Piotr Matczak
Wyjściowa problematyka:

1. Efektywność wolontariatu
2. Nowe formy organizacji wolontariatu
3. „Punkty krytyczne ?organizacji wielkich imprez z wykorzystywaniem pracy wolontariuszy
4. Profil społeczny wolontariusza.

Na konferencji najważniejszą informacją była ta o tworzeniu platformy wolontariatu w internecie. Projektu, który zapewniłby dostęp do wolontariuszy organizacjom pozarządowym, byłby rodzajem bazy danych. Pomógłby też w szkoleniach i organizowaniu wolontariuszy. Wymianie doświadczeń.
Tego typu inicjatywa ma duże szanse powodzenia. Dowolna organizacja pozarządowa będzie mogła skorzystać z dobrodziejstwa zaangażowania młodych osób, chcących uczestniczyć w działaniach mobilizujących tka naprawdę społeczeństwo. Prowadzących w prostym kierunku do społeczeństwa obywatelskiego.
Podczas konferencji wiele spraw kierowało się ku organizacji Euro 2012 i udziału wolontariatu. Zapewnienie prawidłowych, efektywnych szkoleń, które są gwarantem wydajnej pracy wolontariuszy, w przypadku tak dużej imprezy to wyzwanie szczególne.
Także ważnym jest mobilizacja wewnętrzna i odpowiednie wyróżnienie pracy wolontariatu. Tym tematom poświecona była spora część dyskusji panelowej.

Konferencja pokazała, jakim szerokim tematem jest wolontariat i jego działania. Jak ważne role społeczne pełni. Głównie jako działalność angażująca te jednostki z naszego społeczeństwa, które chcą nie tylko brać udział w tworzeniu wydarzeń społecznych, ale w przyszłości w ich moderowaniu, kreowaniu. Wolontariat to ważny etap zdobywania doświadczenia w tym zakresie. Nie może jednak być tak, ze energia wynikająca z zaangażowania wolontariuszy ma być zmarnowana poprzez nieprawidłowo prowadzone szkolenia przed imprezami, czy też słaby bodziec związany z ukoronowaniem działań wolontariatu polegający na dowartościowaniu w wymiarze psychicznym i społecznym pracy wolontariusza. Można śmiało powiedzieć, że do tej tematyki należy powracać jak najczęściej poprzez pryzmat wielu zagadnień poruszonych w trakcie tej konferencji.

Piotrek

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.