Marsz Dzieci Wrzesińskich. Pamiętamy historię sprzeciwu wobec zaborcy pruskiego.

Pamięć nie ginie – historia protestu trwa. Ponad 800 szkół poszło wtedy, za przykładem słynnych dzieci Wrześni, walczących o ojczystą mowę. (a href=”http://pl.wikipedia.org/wiki/Strajk_dzieci_wrzesi%C5%84skich”> Strajk dzieci wrzesińskich )
Wczoraj upamiętnialiśmy to wydarzenie.
Marsz Dzieci Wrzesińskich
Szkoda tylko, że nie dotarła chociaż jedna osoba z każdej miejscowości w której mieściło się owe 800 szkół…
Był też akcent kresowy, wspomniałem o postawie i poświeceniu Polaków na terenach wschodnich województw II RP i potrzebie budowania pamięci historycznej, w każdej sferze i na każdej płaszczyźnie, jeżeli tylko chcemy być nadam narodem, którego łączy 1000 ponad lat istnienia.

Września Marsz Dzieci Wrzesińskich

marsz Dzieci Wrzesińskich

Września Kresy


Września 15.05.2015
Pamięć to sumienie Ojczyzny, narodu i łącznik między ludźmi tego samego języka.

(fot. Piotr Szelągowski, Klaudia Mróz)


Ocalałe z Ludobójstwa Dzieci Kresów pytają kandydata na Prezydenta.

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.