Urodziny u prezesa UPR – akcenty kresowe. I nie tylko…

Jak co roku impreza pod Wrześnią, szerokie grono zaproszonych… Rozmowy a nawet prelekcja o pieniądzach i systemach finansowych w wykonaniu Przemysława Gębali.

Czytaj dalej Urodziny u prezesa UPR – akcenty kresowe. I nie tylko…

Marsz Dzieci Wrzesińskich. Pamiętamy historię sprzeciwu wobec zaborcy pruskiego.

Pamięć nie ginie – historia protestu trwa. Ponad 800 szkół poszło wtedy, za przykładem słynnych dzieci Wrześni, walczących o ojczystą mowę. (a href=”http://pl.wikipedia.org/wiki/Strajk_dzieci_wrzesi%C5%84skich”> Strajk dzieci wrzesińskich )
Wczoraj upamiętnialiśmy to wydarzenie.
Marsz Dzieci Wrzesińskich
Szkoda tylko, że nie dotarła chociaż jedna osoba z każdej miejscowości w której mieściło się owe 800 szkół…
Był też akcent kresowy, wspomniałem o postawie i poświeceniu Polaków na terenach wschodnich województw II RP i potrzebie budowania pamięci historycznej, w każdej sferze i na każdej płaszczyźnie, jeżeli tylko chcemy być nadam narodem, którego łączy 1000 ponad lat istnienia.
Czytaj dalej Marsz Dzieci Wrzesińskich. Pamiętamy historię sprzeciwu wobec zaborcy pruskiego.