Światowy dzień Holokaustu – Shoah (zagłada) – Ludobójstwo (genocide).

Dziś to myślami cały świat cofa się do lat wojny i zagłady Żydów, na terenie Europy – w tym w dużej mierze mordowano ich według planu nazistów na terenach byłej II RP – z uwagi i na linie komunikacyjne i na fakt że właśnie w II RP ogromna rzesza osób tej narodowości mogła przebywać nie będąc prześladowana…


Zbrodnia, która została popełniona przez Niemców na wielu narodach musi być pamiętana głównie po to, aby nigdy więcej się nie powtórzyła. Składam hołd wszystkim ofiarom. Żal mi każdego niewinnie zgładzonego człowieka podczas minionej wojny i nie tylko jej…
Każdy naród poddany eksterminacji, jej próbie zasługuje na PAMIĘĆ o ofiarach tej zbrodni. Jeżeli jest dzień Holokaustu, może być i dzień Ludobójstwa na Polakach dokonanego przez OUN-UPA (11 lipca), czy też dzień Ludobójstwa na Ormianach dokonanego przez młodo-Turków (wkrótce 100-na rocznica).
Lub też dzień Ludobójstwa na narodzie Kongo.
Czy też zbrodni na każdym innym narodzie, jaka dokonała się w przeszłości, czy też się dokonuje w teraźniejszości.
Po co?
Powód jest prosty: trzeba ludziom o tym mówić, aby jedni może się opamiętali i zarzucili zbrodnicze czyny, czy też inni którzy tkwiliby w marazmie, bezruchu i braku reakcji – aby jednak podjęli jakąś akcję, działanie przeciw zbrodniczym, ludobójczym gwałtom dokonywanym na żyjących, czujących i w większości niewinnych istotach.

Dlaczego ludzie się tak nienawidzą?
CO powoduje, że pragną się mordować?
Przeraża mnie sam fakt myślenia o tych zbrodniach, a jeszcze bardziej zasmuca mnie wykorzystywanie minionych zbrodni, pamięci ofiar do ubijania jakichkolwiek interesów. Czy to politycznych czy też finansowo-ekonomicznych.
Mój dziadek podczas wojny mielił nielegalnie zboże (było to zabronione przez aparat nazistowskich Niemiec na terenie okupowanej Polski) dla Polaków i najprawdopodobniej ukrywających się Żydów.
Zapłacił za to; prawie – własnym życiem.
Cud niejako spowodował, że tak się nie stało. Jakby na przekór wszystkiemu uratował go żołnierz okupowanej armii. Od zesłania do obozu koncentracyjnego ocaliły go słowa nieznanego oficera najprawdopodobniej znienawidzonej i zbrodniczej formacji SS (czarny mundur). On to powiedział: „…mielił zboże dla mnie”. Przejeżdżając w okolicy, zatrzymał swój konwój po to aby tymi słowami uratować zupełnie nie znanego sobie polskiego młynarza, dlaczego?
Ile razy podczas słuchania relacji z Kresów wschodnich słyszę podobne rzeczy z ust żyjących dzięki przebłyskowi dobra – tego uniwersalnego – i to być może w osobowościach osób skalanych zbrodniami… Gdzieś tam tlące się dobro wychyliło się na powierzchnię rzeczywistości. Czy oznacza to że pragnienie dobra jednak jest silniejsze od pragnienia zła? I wygrywa?
Wygląda to na rodzaj znaku – potwierdzający słowa wielkiej Polki Pani Sendlerowej: „Nie ma złych narodów, są źli ale też i dobrzy ludzie”.
Czy ta dobroć może objawiać się w czynach osób, które skazujemy poprzez inne ich czyny, na określenie ich mianem „bycia złymi”?
A więc: mylą się ci którzy twierdzą, że kara śmierci powinna istnieć.
Ponieważ może okazać się, że jest szansa i dla tych najgorszych…
Cytowane powyżej słowa – to parafraza słów, które czytamy w książce o Pani Sendlerowej. Mówi w niej że są to słowa jej ojca. Słowa, które stały się dla niej wzorcem…
Te słowa i świadomość ich rzeczywistej prawdziwości powinny być wzorcem dla każdego z nas.

Pamiętajmy o ofiarach i starajmy się zmienić zło drzemiące (być może) też i w każdym z nas. Starajmy się tak kierować naszym postępowaniem, aby dobro również tkwiące w nas zawsze wygrywało ze złem – i tym wewnętrznym i tym zewnętrznym…

Poniżej kilka linków do materiałów, które mówią o walce dobra ze złem, Polakach, Żydach, o zbrodniach Ludobójstwa i systemach totalitarnych. Linki te potraktujcie szanowni Czytelnicy jako rodzaj pre-intuicji, czy też początkowego punktu odniesienia na wielu różnych płaszczyznach – lub też i zalążka dyskusji, którą (być może), stoczycie sami ze sobą w tym jakże trudnym, i niezwykle wielopłaszczyznowym temacie.
Zapraszam do podróży w głąb samego siebie (dla odważnych):

Żydzi o Żydach

Szowinizm narodu izraelskiego …

Państwo o znamionach polskości ? blog Janusza Wojciechowskiego.

UPA, Ludobójstwo Polaków i Holokaust ?

Europejski Dzień Bohaterów Walki z Totalitaryzmem

O innym Ludobójstwie…

Korzenie żydowskie w Polsce absurdy i prawdy

RABIN: ?Goje żyją tylko po to by usługiwać Żydom?

Z maila: IPN Gross i filozof Marcin Król

…szesnastowieczny rabin krakowski Mojżesz ben Israel Isserles podkreślał, że jeśliby Bóg nie dał Żydom Polski jako schronienia, los Izraela byłby rzeczywiście nie do zniesienia…” (B. Weinryb: The Jews of Poland. A Social Economic History of the Jewish Community in Poland from 1100 to 1800, Philadelphia, The Jewish Publication Society of America, 1972 r., s. 166.)
Solidnie przygotowane hasło na Wiki (wyjątkowo): Historia Żydów w Polsce

Miejmy dla siebie wzajemny szacunek…
Wielu ma, wielu postępuje w myśl wrodzonego pragnienia dobra,- wygrywającego ze złem….
Ale cóż czynić z tymi, co tak nie czynią?

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.

Jedna myśl w temacie “Światowy dzień Holokaustu – Shoah (zagłada) – Ludobójstwo (genocide).”

  1. no to coś odnośnie neonazistowskich manifestacji na Majdanie, w których udział brał Kaczyński i inni politycy solidarnościowi:

    http://pl.wikipedia.org/wiki/Ukrai%C5%84ska_Policja_Pomocnicza#Udzia.C5.82_w_Holocau.C5.9Bcie

    „Według szacunków profesora Stefana Possony’ego, bazującego na dokumentach izraelskiego Instytutu Jad Waszem, w różnych akcjach antyżydowskich (masowych egzekucjach, deportacjach itp.) wzięło udział około jedenastu tysięcy Ukraińców, którzy w służbie niemieckiej i przy udziale jednostek niemieckich wymordowali na samym tylko Wołyniu i Małopolsce Wschodniej 450.000 Żydów.”

    współautorem zbrodni dokonanej na 450000 Żydów był Stepan Bandera, którego wielki portret znajduje się na siedzibie kijowskiej opozycji, mordowali niemal wyłącznie członkowie OUN służący w UPP, czerwono-czarne flagi tych morderców powiewają nad Majdanem
    dlaczego organizacje żydowskie głośno nie protestują przeciwko obecnym na Majdanie neonazistom, dlaczego nie protestują przeciwko popierającym ukraińskich neonazistów politykom z Polski, jak Kaczyński, Czarnecki czy inni członkowie probanderowskiego PiS-u? dlaczego neonazistowskie wyczyny Kaczyńskiego, cała jego partia głośno popierająca ludobójców z UPA, nie została jeszcze potępiona przez organizacje żydowskie czy przez władze Izraela?

Możliwość komentowania jest wyłączona.