Znów o imigrantach w Poznaniu.

Następne rozmowy w Poznaniu, nadal nie są przychylne imigrantom…

Piotr: „…w tym tłumie, który tu przybędzie, będą na pewno wywiadowcy ISIS… to jest specjalnie wywoływane, aby tutaj przeniknęli…

Marek: „…Zgromadzenie ich w większych ilościach w jednym miejscu, to zagrożenie dla autochtonów, trzeba by ich rozrzucić po 50 góra 100 osób po całym kraju również na wioskach, niech pracują uprawiają ziemię…

…87% Niemców jest za imigrantami, to niech biorą i naszych…

Wypowiedź dodana (11.09): „…jacy biedni, przecież muszą wydać po kilka tysięcy euro na przejazd do Europy…,a tak w ogóle to dlaczego nie mówi się o naszych problemach, głodnych dzieciach, biednych rodzinach?…

Były i inne wypowiedzi mało cenzuralne…

Podesłany cytat i link:
Jest to absurdalna polityka pod tytułem zalew Europy śmieciem ludzkim. Powiem jasno, śmieciem ludzkim, który nie chce pracować. I Ameryka zbudowała potęgę, bo przyjmowała imigrantów chcących pracować i nie dawała im żadnych zasiłków, a my niszczymy Europę…”
JKM w Brukseli: Imigranci to zalew śmieciem ludzkim, który nie chce pracować

Inny przysłany link: islamizacja Europy

USA i Izrael nie chcą uchodźców…

To są różne punkty widzenia na tą samą sprawę. Punkt widzenia o przyjęciu imigrantów do kraju i do Europy znacie z mainstreamu.
Żal ludzi, jednak czy nie powinny im pomagać państwa odpowiedzialne za to co wyrządziły, że owi ludzie musieli uciekać ze swoich krajów?
Pomóc trzeba, ale w tym aby mogli zostać u siebie bezpiecznie. A więc należy powstrzymać działania wojenne. Jak? To już powinni wymyślić wielcy tego świata – jeżeli w ogóle są faktycznie „wielcy”.
Przyjmowanie coraz większych ilości imigrantów do Europy w niczym nie pomoże i niczego nie rozwiąże.

Następna wypowiedź, którą można brać pod uwagę w dyskusji otwartej na temat imigrantów/uchodźców:

Inna strona przesłana mailem: ….Przeciwstawić się aroganckiemu dyktatowi.

Podesłane:
„Allah akbar” w pociągu uchodźców jadącym do Niemiec….

https://youtu.be/UpZuEmKwNjM

Tego chcemy w Polsce? Uchodźcy?


Tymczasem dziś czytana Ewangelia mówi:

Ewangelia wg św. Łukasza 6,27-38.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą;
błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają.
Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty.
Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje.
Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie.
Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują.
I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią.
Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać.
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych.
Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.
Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie
„.

Komentarz do Ewangelii : Św. Maksym Wyznawca:
?Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny?
(Komentarz do Ewangelii
Św. Maksym Wyznawca (ok 580-662), mnich i teolog
Cztery wieki miłosierdzia, Centurie 1 o miłości

?Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny?

Nie przywiązuj się do podejrzeń lub ludzi, którzy cię gorszą. Bo ci, którzy w ten lub inny sposób się gorszą tym, co im się przytrafia (czy tego chcieli czy nie), nie znają drogi pokoju, która przez miłość prowadzi do poznania Boga tych, którzy go miłują.

Ten, który przejmuje się naturą ludzką, który kocha jednego a nienawidzi drugiego, albo kocha lub nienawidzi tego samego człowieka z tych samych powodów, ten nie ma jeszcze miłości doskonałej. Doskonała miłość nie rozdziera jedynej i tej samej natury ludzi, bo ci mają różne charaktery, ale mając na celu tą sama naturę, kocha wszystkich ludzi jednakowo. Kocha cnotliwych jak przyjaciół, a złośliwych jak wrogów, czyniąc im dobrze, znosząc ich cierpliwie, wytrzymując to, co od nich pochodzi, nie biorąc pod uwagę ich złośliwości i cierpiąc nawet za nich, jeśli nadarzy się okazja. W ten sposób uczyni z nich przyjaciół, jeśli to możliwe, lub przynajmniej pozostanie wierna sobie i pokaże swe owoce wszystkim ludziom. Nasz Pan i Bóg, Jezus Chrystus, okazując nam swoją miłość, cierpiał za całą ludzkość i wszystkim dał nadzieję zmartwychwstania, nawet jeśli każdy, przez swoje dzieła, ściąga na siebie chwałę lub karę.)
I jak to pogodzić?

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.

Jedna myśl w temacie “Znów o imigrantach w Poznaniu.”

Możliwość komentowania jest wyłączona.