Życie Miasta. Zmiany w projekcie Statutu Miasta uchwalone.

Zmiana do Statutu Miasta. Do Rady Miasta może zostać wniesiony obywatelski projekt uchwały, pod którym podpisze się co najmniej 5 tys. mieszkańców.
„Klub Radnych PiS proponował, aby ten próg obniżyć do 1 tys. Zdaniem przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza Ganowicza, projekt uchwały, który uzyska mniej niż 5 tys. podpisów, inicjatorzy mogą przedstawić radnym, którzy mają możliwość indywidualnej inicjatywy uchwałodawczej. Doraźna Komisja Statutowo-Regulaminowa kierowana przez radnego Jana Chudobieckiego, rozpatruje te i inne poprawki, klubowe i indywidualne….”

Jest to jedna ze zmian do Statutu Miasta popartych podczas LXXVIII Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Poznania, w dniu 5 października, w całości poświęconej proponowanym zmianom w statucie.
[Daje to możliwość konkretnego wpływu mieszkańców miasta na wnoszenie określonych uchwał pod dyskusje rady miasta. To ważny krok w stronę społeczeństwa obywatelskiego. Otwiera możliwości kreowania działań na terenie miasta przez samych jego mieszkańców.]

„…Całość projektu zmian w Statucie Miasta, wraz z poprawkami Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej, Rada Miasta poparła niemal jednogłośnie. Teraz projekt Statutu zostanie skierowany do zaopiniowania przez Prezesa Rady Ministrów. (mm)”
Inne uchwały i więcej informacji na stronie: Biuletyn Poznański Dwutygodnik Samorządowy

Piotrek

mail: BezPrzesady

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.