Wezwanie do Kresowian otrzymane na Maila

Poniżej tekst pisma otrzymanego mailem. Proszę uważnie przeczytać.

„WEZWANIE KRESOWIAN ORAZ PRZYJACIÓŁ KRESÓW
NA 10 WRZEŚNIA 2011 POD PAŁAC PREZYDENCKI !!!!!!
W obronie pamięci 150 tysięcy Polaków zamordowanych przez UPA ? OUN na Kresach Wschodnich wobec planowego upokorzenia ofiar ludobójstwa przez Prezydenta Polski.
Nikczemny plan Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego dotyczący wspólnego uczczenia polskich ofiar zbrodni w Ostrówkach na Wołyniu oraz nacjonalistów ukraińskich, których zlikwidowano we wsi Sahryń na Lubelszczyźnie, uważany jest za prowokację polityczną
i odrażającą grą ludobójstwem wołyńskim przez Prezydenta RP.
Pan Prezydent po Ossowie gdzie upamiętnił sowieckich najeźdźców z 1920 r., wziął się za kontakty polsko-ukraińskie i koniecznie chce dokonać powtórnego upokorzenia Polski i Polaków przy okazji zamienić role bandyty na ofiarę a ofiarę na bandytę.
Dlatego w dniu 10 września 2011 roku kiedy przed Pałacem Prezydenckim wielu rodaków upomina się o prawdę katastrofy smoleńskiej jest obowiązkiem Kresowian oraz miłujących prawdę stanąć w obronie pamięci zamordowanych przez UPA ? OUN jak i w obronie bezczeszczeniu pamięci żołnierzy AK i BCh którzy stanęli w obronie Narodu Polskiego przed zbrodniarzami z UPA-OUN i SS-Galizien.
Planujemy tego dnia przed pałacem Prezydenckim stanąć z transparentem następującej treści
? Prezydencie Polski !!! nie wolno upamiętniać zbrodniarzy Polaków z UPA ? OUN w Sahryniu? oraz rozdawać będziemy ulotki ?Oświadczenia w sprawie poniżaniu godności i bezczeszczeniu pamięci żołnierzy AK i BCh oraz ich dowódcy? podpisanego przez Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.
Apelujemy do Kresowian oraz przyjaciół o jak największy udział aby stanąć w obronie pamięci zamordowanych którzy na większości zbiorowych mogiłach leżą w dołach śmierci i ani władze polskie, ani ukraińskie, nie postawiły do tej pory nie tylko pomnika, ale nawet krzyża a dokonują dzisiaj nad tymi mogiłami szyderczego spektaklu politycznego.
W Imieniu
Rodzin Pomordowanych na Kresach Wschodnich
/-/
Zdzisław Koguciuk”

Dodatkowo w dziale aktualności TMLiKPW list wyjaśniający od Pana Zdzisława Kogucika:
Aktualności TMLiKPW – Lwów

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.