Poszukiwacze skarbów plądrują stanowiska archeologiczne

Kupujemy wykrywacz metali i ruszamy na pola. Ale czy robimy to legalnie? Co nam grozi za odkrycie znalezisk? Czy w ogóle mamy szansę korzystać z zakupionego sprzętu?

To są problemy domorosłym miłośników historii nie tylko w kinie, czy w książce, ale w realu. Tych którzy chcieliby poczuć jej oddech nie tylko w sercach ale i w ręce. Mogąc pochwalić się jakąś zdobyczą.
Prawo u nas w tym zakresie jest bardzo restrykcyjne, w zasadzie wszystko co leży w ziemi należy do państwa.
Niektórzy jednak mimo wszystko próbują.
I może wcale niekoniecznie zbierają dla wzbogacenia się, chociaż i takich powodów nie można wykluczać.
Poniżej film obrazujący zdobycz pojedynczego poszukiwacza:

Wyciąg z ustawy która zabrania nam poszukiwań:
USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Art. 36.
1. Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga:
1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru;
2) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
3) prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru;
4) prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru;
5) prowadzenie badań archeologicznych;
6) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
7) trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem
ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje;
8 ) dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
9) zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania
z tego zabytku;
10) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic,
reklam oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1;
11) podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji
lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru;
więcej na:

Wykrywka jest nielegalna. Wykrywacze metali nielegalne?

Przypominam ten problem, gdyż zbliża się idealna pora do poszukiwań, jeszcze gołe, bezlistne drzewa i krzaki, a pogoda już wiosenna, możliwości o wiele większe niż latem.
Pamiętajmy jednak o problemach z prawem. A także o zagrożeniach i niebezpieczeństwach wynikających z kopania w ziemi…, w wyniku których można stracić życie…

Piotrek

Wykrywacz metali ciągle u nas nielegalny a w Anglii Skarby

Pola bitew II wojny światowej eksplorowane w Rosji

Śmierć 71 lat po wojnie ?

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.