Lucyna Kulińska: wypowiedź o Ludobójstwie z 24 września; Muzeum Kresów.

Zaległe wypowiedzi dr Lucyny Kulińskiej z 24 września ze spotkania w Muzeum Lwowa i Kresów w Radziejowicach pod Warszawą.

Zestaw krótkich filmików z wypowiedziami dr Kulińskiej poniżej:


Jest to uzupełnienie do następujących materiałów zamieszczonych na BezPrzesady:
O zapomnianym Ludobójstwie…
i:
O Ludobójstwie; wypowiedź Rafała Ziemkiewicza, ?Uważam Rze?

W najbliższym czasie zawartość strony zostanie uzupełniona o następne filmy ze spotkania.


Inne filmy ze spotkania w dworku-muzeum. Miedzy innymi Andrzej Kopiczyński deklamuje wiersze patriotyczne:

Adres do Nas: BezPrzesady

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.