oddawane dobrowolnie złoto

Poranek Radia Wnet zdominowany ( i bardzo słusznie) tematem grożącego nam zamknięcia kopalni Węgla Kamiennego Krupiński. „Węgiel to jest złoto, które można wykorzystywać nie tylko jako źródło energii ale surowiec do wyrobu elementów budowlanych, lekarstw, śrub w medycynie itp. A badania nad grafenem, który jest wynalazkiem polskich uczonych, powinna prowadzić Polska a prowadzą inne kraje. Węgiel jest czarnym złotem i nie wolno nam oddać go obcym by wybierali nasze polskie złoto! To jest nasz skarb narodowy i my powinniśmy z niego korzystać” – mówiła radna powiatu pszczyńskiego.
Rozmówcy dopominają się rzetelnego audytu, chcą siąść razem z uczciwymi politykami i ekspertami ( z wiedzą a nie z nominacją) i przeanalizować jeszcze raz bogactwo Kurpińskiego. Jest jeszcze czas, by zastanowić się nad strategią rozwoju polskiego górnictwa. Jest też czas by zrezygnować z kumoterstwa i szerzenia baronerii górniczej, zastąpić działania nieudaczników zespołem fachowców i przedstawicielami bezpośrednio zainteresowanych środowisk, by Polska stała się Polską naszych marzeń – optuje Jadwiga Chmielowska. Jak to się dzieje, że dziennikarze jak Jadwiga Chmielowska mają wiedzę i nieustannie, bezpłatnie, reprezentują interes Polski a nie wybrani i opłacani przez nas rządzący?
Nasze dziedzictwo narodowe w postaci wielowiekowej kultury I i II Rzeczypospolitej jest również naszym złotem i nie wolno nam jej oddać obcym by ją sobie przywłaszczyli ! To my powinniśmy z niej korzystać.
Dr Adam Redzik z UW prowadzi badania naukowe na Ukrainie. Jest odpowiedzialny za polskie dziedzictwo narodowe zabrane na Kresach Ziem Wschodnich skoro uczestniczy w tworzeniu aktualnych encyklopedii wydawanych na Ukrainie. Obok nazwisk polskich zapisanych cyrylicą udaje mu się w nawiasie zapisać je alfabetem łacińskim (najmniejszą czcionką?). Jeśli Ukraina w swojej aktualnej encyklopedii umieszcza biogramy Polaków I i II RP i pisze nazwiska po ukraińsku, tuszuje tym fakt, iż byli Polakami. Ciekawa jestem jak brzmi tekst w biogramie. Czy dr Adam Redzik wraz z propolskimi ekspertami weryfikuje teksty?
Ale co z nazwiskiem takim jak Georg Scott, który po ukończeniu studiów geologicznych w Toronto przybył do Europy w poszukiwaniu pracy, i po podpisaniu w 1896 roku kontraktu z wysłannikiem rządu austriackiego, Perkinsonem, wiercił dla Spółki Akcyjnej „Fanto” we wsi Ropienka. „Georg Scott tak rozsmakował się nie tylko w wierceniu ropy, ale i w Polsce w ogóle, że mówił językiem Reja i Kochanowskiego jak rodzimym, ożenił się z panną Marią Pawłowską, a rząd Jego Królewskiej Mości ustanowił go konsulem w stołeczno-królewskim mieście Lwowie” (Jerzy Janicki)?
Takich nazwisk jak profesor Rudolf Weigl, Longchamps de Bérier, Zygmunt Drucker, Henryk Vogelfänger (Tońko), profesor Franciszek Groer, Marian Auerbach, Jakub Rollauer, Roman Ingarden (fizyk), Erwin Axer, Kaltenbergh, , Domaszewicz Aleksander z litewskiej szlachty pochodzący, Nahlik, Neumann, Blotter, Drucker, Alembik, Boim, obywateli którzy przybyli do Lwowa, Drohobycza, Stanisławowa i natychmiast zasymilowali się jako Polacy a nie Rusini są tysiące!
I co ciekawsze, gdy padło pytanie co z nazwiskiem prof. Franciszka Longchamps de Bérier, (z którego rodu trzech przedstawicieli zostało rozstrzelanych na Wzgórzach Wuleckich) dr Adam Redzik nie odpowiedział. Czyli tracimy naszą wielką kulturę, naszą chlubę, Oddajemy ją dobrowolnie Ukrainie, która po wstąpieniu do Unii Europejskiej wniesie ją jako „swoją wielka kulturę”.
Stanisław S. Nicieja, autor dziejów Cmentarza Łyczakowskiego pt. „Lwów ogród snu i pamięci” pisze: „na tej słynnej nekropolii w ciągu ponad 225 lat istnienia pochowano około 400 tysięcy osób, z których szacunkowo ponad 10 tysięcy przekroczyło, tzw. próg przeciętności, czyli czymś nadzwyczajnym się wyróżniło-zapisało swoje biografie w pamięci nie tylko rodziny.”
Kultura jest złotem nie tylko dlatego, że istnieje ale dlatego, że stanowi wartość dodaną w wychowaniu, kształtowaniu postaw moralnych i obywatelskich, obyczajach i gustach, poczuciu tożsamości, poczuciu własnej wartości jako obywatela tego kraju, rozwijaniu talentów i twórczości kolejnych pokoleń, postrzeganiu Polski przez świat i pewnie jest wiele innych aspektów.
Tylko, że to również wymaga wiedzy a nie nominacji, obszernych bo zaniedbanych do tej pory badań, wysokiej klasy promocji w tym wysokiego poziomu sztuki teatralnej i filmowej, określenia strategii w edukacji, biznesie (też!), polityce, wszelkich działaniach na rzecz kultury wysokiej na wiele lat, by przyszłe pokolenia korzystały i były z niej dumne tak jak dzisiaj jesteśmy dumni z osiągnięć naszych przodków. O których nie wszyscy wiedzą właśnie z powodu braku polityki kulturalnej. Prowadzą ją nieliczni i to przy obojętnym lub wręcz negatywnym stosunku właściwych instytucji akademickich i rządowych. Potrzeba nam dzisiaj ludzi kultury na miarę Karola Estreichera, Stanisław Lorenza, Mariana Bohusza-Szyszki, Erwina Axera i wielu innych luminarzy wychowanych w II RP.
To zrozumiałe, że nie każdy z nas posiada wszechstronną wiedzę, ale może kierować się zdrowym rozsądkiem i odpowiedzialnością za sprawowany urząd, porzucić pychę i zaprosić do poszerzania swojej wiedzy i podejmowania decyzji szerokie grono specjalistów. To nie przyczyna wstydu ale oznaka wielkości. Ja też zwracam się do pracowników MKiDN z apelem : Larum grają! Nieprzyjaciel w granicach! A wy co? (Henryk Sienkiewicz)
W Poranku Radia Wnet pani Minister Anna Anders martwi się, że USA nas nie zna, że my nic, tylko się bronimy. I ma rację.
Ale skąd ma nas znać skoro część dyplomacji polskiej przez dziesięciolecia reprezentowała, a niektórzy nadal reprezentują, nie polski interes, wprost przeciwnie, szkodziła mu.
Za chwilę będzie świat wiedział jeszcze mniej. My wprost chcemy, wspieramy finansowo, by to nie naszą historię i kulturę poznawały inne narody. Bohaterem nowego filmu Agnieszki Holland będzie walijski dziennikarz, który opisywał rodzący się nazizm i stalinowskie ludobójstwo na Ukrainie. – Historia Garetha Jonesa jest niezwykle aktualna. Mówi o zdradzie Zachodu i obojętności wobec wybuchu czegoś potwornego – mówi reżyserka „Wyborczej”.
To przerażające, na rodzący się nazizm i stalinowskie ludobójstwo na Ukrainie przeznaczane są publiczne, moje pieniądze! Dlaczego nie przekazujemy funduszy tym polskim artystom, których Polska inspiruje, troszczącej się o Polskę Polonii , której rady zadufani w sobie rządzący odrzucają, Fundacji Kresy – Syberia na film o rodzącym się nazizmie i stalinowskim ludobójstwie, którego ofiarą są obywatele II RP i PRL? Przecież oni wiedzą najlepiej dlaczego znaleźli się na nieludzkiej ziemi , dlaczego potem zamieszkali w USA, Australii, Kanadzie, Iranie (wyszli z niej z gen. Andersem). O głodzie elity polskiej II RP i PRL w gułagach, Kazachstanie, Syberii, Uralu, gdzie zesłano rodziny wymordowanej w Katyniu elity, o zdradzie Zachodu? O zamordowaniu 200 000 Polaków w 1936 roku? O śmierci i głodzie w kazamatach ubeckich Polski Ludowej i o obojętności aliantów? Na promowanie Polski przez tłumaczenie na język angielski i na wydawnictwa książek, które pokażą wielkość historii i kultury Polski i Polaków? Film może o Józefie Czapskim, o Józefie Mackiewiczu, wystarczy zekranizować książkę Józefa Czapskiego Na nieludzkiej ziemi, by ujrzeć okrucieństwo tej zbrodni dokonanej na luminarzach klasy światowej lub dzieło „Sprawa pułkownika Miasojedowa”! A jaki powstałby film na podstawie książki prof. Jan Wiktora Sienkiewicza Artyści Andersa!
W cytacie z GW jest smutne stwierdzenie, reżyserka „Wyborczej” a nie Polski

Bożena Ratter

wyklęta pamięć o Nich

„Urodziłam się w Rydze na Łotwie, chodziłam tam do polskiej szkoły. Było tam sześć polskich szkół. W pierwszej klasie język polski. W drugiej łotewski, w trzeciej angielski, w czwartej niemiecki i rosyjski. Uczyłyśmy się pięciu języków. Przyjeżdżaliśmy zawsze do Polski na wakacje. W 1939 roku przedłużyłyśmy razem z mamą pobyt w Polsce, a tu wojna. Byłyśmy w majątku rodzinnym Gudele k. Oszmiany. Mama była nauczycielką, tata urzędnikiem państwowym. Jeden stryj był profesorem na Uniwersytecie Wileńskim. Drugi był dyrektorem w banku w Wilnie. (…) Włączyłyśmy się całą rodziną do konspiracji. Otrzymałam polecenie od naszej komendy podjęcia pracy na stacji kolejowej Gudogaje. Read the rest of this entry »

Adam Mickiewicz – ideolog dobrej sprawy

Kto jest czołowym ideologiem PIS-u? Otóż Adam Mickiewicz, odpowiada Bronisław Wildstein.
„W tej chwili PIS usiłuje wprowadzić swoją ideologię w nowej reformie szkolnej, umieszczając w podstawie programowej, czyli lekturach obowiązkowych np. Adama Mickiewicza. No tak, po to się robi te lektury aby ideologię PIS-u lansować”- o ideologii PIS rozmawiały poseł Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer i Dominika Wielowieyska.
Czyli ideologia PIS-u to ideologii tożsamości narodowej, klasyczne myślenie o dobru wspólnym, o tym że mamy wspólny interes, który nas łączy, tradycyjne normy zachowań, normy wychowania. Z tego wynika, że bardzo mocnym ideologiem PIS-u był św. Tomasz. Ba, nawet Arystoteles był pisowcem, Platon też nim był. Znaczy to, że nasza zachodnia kultura zbudowana została na ideologii PIS-u. Skoro tak, to nie pozostaje nam nic innego jak zaakceptować w całej rozciągłości właśnie tę ideologię – kontynuuje wypowiedź Bronisław Wildstein. Read the rest of this entry »

Dzieło pamięci o ludziach wielkich

„23 sierpnia 2014 roku żegnaliśmy uczestników Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. „Jak co roku wyruszamy z zamiarem przypomnienia historii naszego kraju, bowiem idea rajdu zrodziła się z pragnienia poznania prawdziwych dziejów Ojczyzny. Dzięki naszej wyprawie staramy się przypominać rodakom piękną historię Polski oraz osoby zasłużone dla ukochanej Rzeczpospolitej. Uczestnicy rajdu odwiedzą miejscowości, w których urodził się Romuald Traugutt, Tadeusz Kościuszko, Krystyna Krahelska, Tadeusz Rejtan i ks. Sławomir Żarski. Z okazji 500-lecia bitwy Read the rest of this entry »

„Ściemnianie” dla lepszego samopoczucia?

Tak jak w tytule – może bez tego cudzysłowowa.
W kontekście przekazania przez nas 30 milionów na cele samorządowe, na Ukrainę (nazwano to: budowania społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie).
Pod materiałem na ten temat przeczytałem wprost jeden z komentarzy mówiące że kasa pójdzie na… broń.
A może też na promocję nienawiści – i budowę kultu zbrodniarzy…?

Odnośnie wypowiedzi dotyczących korupcji: Read the rest of this entry »

Tags: ,

Wpływ szczepionki przeciw grypie na twój mózg -prawda?

Wpływ szczepionki przeciw grypie na twój mózg
Jeżeli to prawda – to szaleństwo. Zagrożenie życia.
Szczepionki…

Tags: ,

„Idziemy” w technologie przyszłości…


Promocja firmy, która wypuściła jedną z najbardziej kasowych gier „Wiedźmin”, postawienie na naukę programowania już od klasy podstawowej, ministerstwo cyfryzacji w rozkwicie stawiane przed coraz bardziej wymagającymi zadaniami (Blockchain) – to chyba dobra droga…
Cyberwojna,…

…cyber-ataki. To już zupełnie co innego niż hakowanie.
Wirtualne waluty, sterowanie na odległość nie tylko urządzeniami technicznymi, szpiegowskimi, ale przede wszystkim transakcjami, a nawet umysłami ludzkimi (pośrednio).
To przyszłość.
Technologie pozyskiwania energii z ogniw słonecznych, elektrowni wiatrowych, czy wodnych pozwalają znacząco uniezależnić się od centralnych źródeł energii.
Pozwala to cały czas na pracę komputerów, systemów sterowania broniami, robotami, czy dronami.
Które przecież też mają swoje zasilanie.

Jak będzie wyglądała wojna przyszłości?
Muszę Was drodzy czytelnicy lekko rozczarować. Ona trwa od dawna. Nie chodzi o walkę mocarstw, chociaż one też walczą o wpływy, czy jakąś tam dominację. Chodzi o walkę, której celem jest przejęcie jak największej ilości wszelakich aktywów – kapitałowych, surowcowych, monetarnych (finansowych), materiałowych (jakichkolwiek w sensie produktów wtórnych, wysoko rozwiniętych technologicznie), czy też umysłowych. Wszystko ma swoją wartość.
Wartość tą można przeliczać na różne jednostki, a te jednostki można przeliczać na dobra potrzebne wybranej grupie społecznej.
Możliwości dowolne. Rzekłbym nieograniczone. Można handlować wszystkim… za wszystko.
Szaleństwo.
Dodam: wirtualne.
Aczkolwiek owa wirtualność jak najbardziej ma wpływ na rzeczywistość.

Kto zdominuje przestrzeń zwaną cyber-przestrzenią, ten będzie rządził światem. Brzmi jak bajka.
Jednak przypomnijcie sobie: ile takich bajek już słyszeliście?
Miały być tylko bajkami… i nagle okazało się że są już rzeczywistością.
Czasami nawet zamierzchłą.
„Blade Runner”. Fikcja. Jeszcze.
Jednak przełożenie, opisujące wpływy korporacyjne to już po prostu rzeczywistość.
Może warto zacząć uczyć się programowania?

Źródło natchnienia: „Ta technologia wkrótce będzie ważniejsza niż internet”. Ministerstwo Cyfryzacji już nad nią pracuje

Tags: , , , ,

Puchar Zimy 18.02.2017. WKS.

Dziś Puchar Zimy na strzelnicy WKS Grunwald.
Przewidziałem start tylko w konkurencjach pneumatycznych.
Read the rest of this entry »

Tags: ,

Kornel Morawiecki w Poznaniu.


Pierwsze spotkanie w poznańskim IPN, z młodzieżą licealną opowieść o Stanie Wojennym, o walce z ustrojem PRL-u, pseudo-komuną (prawdziwy ustrój komunistyczny próbował rozwijać się – jak wiemy nieskutecznie, w ZSRR), latach ukrywania się, działalności podziemnej, założeniu Solidarności Walczącej (sam malowałem na różne sposoby na ścianach w latach 80-tych słynny symbol kotwicy i S-ki) i w końcu w 1987 roku Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Bóg liczy łzy kobiet…


„…Ojciec zabronił mi w ogóle wychodzić z domu. Do dzisiaj pamiętam te ich zapite twarze, gwałcili ją i bili, a ci co patrzyli, śmiali się i wykrzykiwali coś po rosyjsku. Biedna ta kobieta, znałam ją- mieszkała niedaleko nas, miała trójkę dzieci. Po tym wszystkim nie doszła już do siebie, tydzień leżała i w końcu zmarła. Całą wojnę kobiety jakoś przeżyły, a tu przyszli „wyzwoliciele” i tak naprawdę przynieśli nam piekło….”

Wstrząsająca i wzruszająca książka. Proszę wybaczyć moje bardzo emocjonalne i subiektywne wyrażenie po przeczytaniu tej książki nie mogę jednak inaczej napisać.

Te przeżycia, powojenna rzeczywistość, gwałt, poczucie popełniania czegoś złego – jeżeli zdecydowałaby się na krok pozbycia się bękarta, bachora….Wytrwałość w swoim działaniu. I historia życia, tak tragiczna i smutna. A jednak. Miłość zwycięża w jakiś sposób. Mimo wszystko.

Bohaterka opowiada swojej wnuczcze prawdę o jej matce, prawdę, której ona nie znała – ponieważ Matka nie miała w sobie siły na powiedzenie jej prawdy – jednak potrafiła znaleźć w sobie siłę i potęgę Miłości – dla swojego dziecka.

Wielka nauka dla nas, wiele zachowań ludzkich w tej książce uczy.

„…Gdy Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,