Dla wszystkich ofiar OUN-UPA tak gloryfikowanej na Ukrainie bandyckiej organizacji, która dopuściła się Ludobójstwa na licznych narodowościach w tym i swojej własnej, bez litości mordując dzieci ukraińskie, kobiety i każdego Ukraińca, który nie chciał się do nich przyłączyć.
Ponadto: Polaków, Żydów, Ormian, Rosjan, Czechów, Słowaków, Rumunów, Węgrów i wielu innych przedstawicieli różnych narodowości.
Oddaliśmy hołd wszystkim bez wyjątku ofiarom tej zbrodni. Pojawiły się trzy szczególne tablice w ciągle rozwijającym się w Zielonej Górze Sanktuarium Kresowej Pamięci.
Zielona Góra-Łężyca to dowód na właściwe pojmowanie Prawdy historycznej.

Żołnierski beret kompania honorowa WP

Odczytano też apel dotyczący powstrzymania beatyfikacji unickiego biskupa Szeptyckiego, który jest postacią co najmniej wieloznaczną i na pewno jego proces beatyfikacyjny zaszkodzi Kościołowi.
Salwa Honorowa WP pod pomnikiem Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA:



W uroczystości wzięli udział
:
– Poczet Sztandarowy i Kompania Honorowa 5 Lubuskiego Pułku Artylerii z Sulechowa, w zastępstwie dowódcy (płk. Zenona Wiśniewskiego) był mjr. Paweł Gendera, Kompanią Honorową dowodził kpt. Sebastian Wożnica Apel Pamięci czytała szer. Agata Wołoszka;

-Mszę Św. koncelebrował ks.Prałat Jan Pawlak i święcił Tablice;

-Poczty Sztandarowe to; 5 Pułku, Województwa Lubuskiego, Związku Żołnierzy Armii Krajowej z
Prez. Władysławem Starczewskim, Lubuskiej Rodziny Katyńskiej z Prez. Fryderykiem Cieleckim, Zielonogórskiego Związku Sybiraków z Prez. Wacławem Mandrykiem, Stowarzyszenia Społeczno- Kombatanckiego Wolność i Niezawisłość z Prez. Jackiem Ogorzałkiem, Publicznego Gimnazjum im. Króla Bolesława Chrobrego z Zielonej Góry-Przylepu z Dyr. Witoldem Towpikiem, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy z Zielonej Góry-Przylepu z Dyr. Mirosławą Zdanowicz,

-obecni parlamentarzyści: poseł Jerzy Materna, senator Stanisław Iwan, europoseł ubiegłej kadencji Artur Zasada;

-Marszałek Lubuską reprezentowali Jacek Pawlak i Krzysztof Wesołowski;

-Wojewodę Lubuską reprezentowała Brygida Grzybowicz;

-Prezydenta Z.G. wice Prezydent Wioletta Harężlak;

-osobiście Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski;

-był płk. Edward Markiewicz v-ce Prez. Lubuskiego Związku Zołnierzy Wojska Polskiego:

-był płk. Henryk Kaliński Prezes Lubuskiego Wojewódzkiego Związku Kombatantów i Byłycz Więżniów Politycznych;

-był Pan Mieszko Kamiński jako przedstawiciel Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

-był Pan Julian Stankiewicz Prezes Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry;

Tablica „Ormianom…” ufundowali mieszkańcy Łężycy, odsłaniała sołtys Jolanta Rabęda

Tablica”Pamięci Z.J.Rumla…”ufundował Zarząd Woj. Lubuskiego dosłaniał Jacek Pawlak i Jacek Ogorzałek;

Tablica „W hołdzie obrońcom Przebraża…” ufundował i odsłaniał Artur Zasada;

WOJSKO APEL PAMIECI 2015 Łężyca

Poniżej seria fotografii z uroczystości:

Wojsko przybywa

Przed Uroczystością odsłonięcia

Wojsko maszeruje...

Wojsko przed kościołem

Młodzież w pocztach

Poczty sztandarowe

Homilia ks Tadeusza Isakowicza Zaleskiego

Podczas homilii ks Tadeusza

msza św

niedokończone msze wołyńskie

Wystawa

Pomnik Pamięci Ofiar Ludobójstwa

Uroczystość pod Pomnikiem

Dobitne słowa Prawdy o Ludobójstwie

Poczty sztandarowe pod Pomnikiem

Pomnik Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez UPA

Przebraże - tablica i przemówienie

Zgromadzeni na Uroczystości

kompania honorowa

Zapalam znicze pod „moją” tablicą poświęconą Dzieciom Kresów

DZIECIOM KRESÓW
POMORDOWANYM W OKRUTNY SPOSÓB PRZEZ OUN-UPA
a w szczególności – Stasi Stefaniak (lat ok. 5), Córki Polaka Stanisława i Ukrainki Marii z Bojarczuków
bestialsko zamordowanej w czasie napadu bandy UPA w nocy z 7 na 8 maja 1943 r.
na kolonię Katerynówka (gm. Rożyszcze, pow. Łuck).
Zamiast szczęśliwego dzieciństwa zgotowano im Golgotę.
Miejmy je w naszej pamięci, aby Zbrodnia Ludobójstwa nigdy się nie powtórzyła…

Zapalam dwa znicze - biały i czerwony
…po chwili namysłu przenoszę je jednak pod świeżo odsłonięte tablice…

Hołd pod pomnikiem

Pomnik…kilka godzin później…taki cichy…
Pomnik Ofiar Ludobójstwa



Pierwsze trzy fragmenty homilii ks Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego:



Wkrótce załaduję następne filmiki.
Przemówienia pod Pomnikiem, i cd homilii ks Tadeusza Isakowicza Zaleskiego…


Warto pamiętać o zadaniu pytań naszym kandydatom: Pytania Kresowian do Komitetów Wyborczych

Polecane, jest to doskonałe uzupełnienie dla tych którzy chcą wiedzieć więcej: Łężyca – dzieciom Kresów

O martyrologii dzieci na Kresach

Relacje

70-ta rocznica Ludobójstwa dokonana przez OUN-UPA (1943-2013)

Terroryzm przedwojenny w Polsce OUN

Kijów 8 kwietnia 2010 wystawa o Ludobójstwie

Sprawiedliwi Ukraińcy – ofiary ukraińskie

Rekonstrukcja ataku UPA na polską wieś w Radymnie pod Przemyślem.

Nowa inscenizacja historyczna zbrodni Ludobójstwa na Kresach wkrótce. Wołów.

Relacja filmowa rekonstrukcja historyczna Radymno.

Bez Przesady! Nie kłamcie! To było Ludobójstwo – 11 lipca 70-ta rocznica.

Kiedy „Teatr Nie Teraz” w Poznaniu? Nie teraz???

Drugi Festiwal Niepodległości – Tarnów. Zdjęcia z dnia Kresowego. – Leon Popek

Ballada o Wołyniu, ballada o zaginionym świecie,


BANDERYZM JAKO REALNE ZAGROŻENIE, CZYLI KRÓTKIE SPRAWOZDANIE Z POBYTU WE LWOWIE

Muzeum we Wrześni: 72. rocznica Rzezi Wołyńskiej


Wkrótce 1 listopad. Pamiętajmy o nich na polskich cmentarzach, twórzmy własne pomniki pamięci.
Należą się one tym ofiarom, tak samo jak ofiarom Holokaustu, Katynia, Syberii, czy obozów koncentracyjnych w całej Europie.
Dlaczego tylko poprzez źle rozumiane polityczne uwarunkowania mamy nie pamiętać akurat o tej zbrodni Ludobójstwa?
1 listopad – Pamięć o Stasi Stefaniak. Na poznańskim cmentarzu.


Ks Tadesz Isakowicz-Zaleski był tradycyjnie obecny na uroczystości w Zielonej Górze- Łężycy. Jego relacja na Onecie: Ormianom i Polakom pomordowanym przez UPA