List Otwarty do ZUwP. Potępienie zbrodniczej ideologii.

Poniżej tekst Listu Otwartego do ZUwP; wezwania organizatorów i środowisk wspierających rekonstrukcję ?Wołyń 1943. Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary?.
Wezwali oni Związek Ukraińców w Polsce do potępienia zbrodniczej ideologii OUN UPA.
List zredagowano na specjalnej konferencji w Rzeszowie o której była mowa w poprzednim poście.

Organizatorzy i środowiska wspierające Rzeszów, 30.07.2013 r.
Rekonstrukcję ?Wołyń 1943-2013,
nie o zemstę lecz o Pamięć Wołają ofiary?
w Radymnie

Zarząd Główny Związku Ukraińców w Polsce
Oddział Przemyskiego Związku Ukraińców
w Polsce

List Otwarty

W dniu 14 lipca Odział Przemyski Związku Ukraińców w Polsce podjął uchwałę wyrażającą swoje oburzenie wobec planowanej w dniu 20 lipca rekonstrukcji historycznej ?Wołyń 1943 ? 2013. Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary?.
Możemy w niej przeczytać m.in.: ?We współczesnej Europie niedopuszczalne są działania, artykuły czy audycje, w których za pięknymi słowami o pojednaniu i troską o prawdę i sprawiedliwość, kryje się coś zupełnie innego ? ponowne rozpalanie nienawiści pomiędzy narodami, wykopywanie i pogłębianie rowu między Polakami i Ukraińcami. Przykładem takich działań jest, tak zwana ?rekonstrukcja historyczna? Tragedii Wołyńskiej, która ma odbyć się 20 lipca 2013 r. pod Radymnem. Smutnym faktem jest to, że ta ?rekonstrukcja? odbywać się będzie praktycznie na pozostałościach zrujnowanej cerkwi i na kościach pomordowanych ukraińskich mieszkańców wsi Małkowice . Bez wątpienia, takie działania negatywnie wpłyną na dobrosąsiedzkie relacje miedzy naszymi narodami. Szczególnie odnosi się to do młodego pokolenia, które otrzyma kolejną dawkę jednostronnych, negatywnych wrażeń, które zasieją w nich ziarno nienawiści. Doprowadzić to może do nieprzewidywalnych skutków, za które pełną moralną odpowiedzialność ponoszą organizatorzy ?rekonstrukcji?. Z wielkim oburzeniem obserwujemy zaangażowanie w tę akcję lokalnych władz miasta Radymna. Świadczy to o niechęci budowania harmonijnych stosunków między współobywatelami i najbliższymi sąsiadami tej ziemi ? Ukraińcami i Polakami (?) ?
List ten odbieramy ze szczególnym oburzeniem. Rekonstrukcja w Radymnie miała na celu pokazanie ogromu tragedii ludobójstwa dokonanego przez OUN ? UPA na Wołyniu na ludności polskiej. Rekonstrukcja była hołdem dla ofiar, które w wyniku chorej, ludobójczej ideologii OUN ponieśli męczeńską śmierć. Wypełniła lukę informacyjną, która istniała od lat w tym temacie, a pamięć o ogromie tej tragedii zabiegały wyłącznie potomkowie i rodziny tych, których taki okrutny los spotkał. Nie mogły one liczyć na wsparcie polskiego państwa, nawet w nikłej formie tego, na co liczyć może Mniejszość Ukraińska w Polsce. Organizatorzy, ale także Rodziny Kresowe ? potomkowie tych których bliscy do dzisiaj nie znają pochówków swoich rodzin pozostawionych na terenie dzisiejszej Ukrainy nie obarczają winą za dokonane ludobójstwo narodu ukraińskiego, ale wyłącznie jego mały procent, który uległ ideologii OUN, która doprowadziła do ludobójstwa nie tylko Polaków, Żydów, Ormian, ale też tych Ukraińców, który mieli odwagę sprzeciwić się tej ideologii, czy ratować polskich sąsiadów. Jest to więc także ogromna tragedia także dla narodu ukraińskiego.
Należy zgodzić się z fragmentem waszych słów zamieszczonych w przemyskiej uchwale:
?We współczesnej Europie niedopuszczalne są działania, artykuły czy audycje, w których za pięknymi słowami o pojednaniu i troską o prawdę i sprawiedliwość, kryje się coś zupełnie innego ? ponowne rozpalanie nienawiści pomiędzy narodami, wykopywanie i pogłębianie rowu między Polakami i Ukraińcami.(..)?
Aczkolwiek jasno należy podkreślić, że to nie rekonstrukcja w Radymnie ponownie rozpala nienawiść pomiędzy narodami, wykopuje i pogłębia rów pomiędzy Polakami i Ukraińcami ? gdyż czciła ona wyłącznie pamięć ofiar okrutnego ludobójstwa na Wołyniu. Nienawiść, o której piszecie, rozpalają działania różnego rodzaju środowisk post banderowskich w wielu miastach Ukrainy m.in. we Lwowie ale również i w Polsce, pielęgnują one pamięć tych, którzy byli autorami ideologii OUN, która do tragedii obydwu narodów doprowadziła. Krytykujecie organizatorów rekonstrukcji w Radymnie wyrażającym pamięć o ofiarach, a nie reagujecie na rekonstrukcję w ukrińskiej wsi Jasionów w rejonie brodzkim obwodu lwowskiego. Gdzie w tym samym czasie odbyły się uroczystości upamiętniające 70. rocznicę powstania 14 Dywizji Grenadierów SS. Jednostka nazywana potocznie Dywizją SS „Galizien”, utworzona z ochotników w 1943 roku, odpowiedzialna jest za zbrodnie m.in. na narodowości polskiej. Niestety w zachodniej Ukrainie członkowie tej formacji postrzegani są jako bohaterowie. Tym samym w te działania kultywowania ideologii OUN wpisuje się także Związek Ukraińców w Polsce. Podjęta przez was uchwała jest tego przykładem, gdyż całkowicie w niej przemilczacie rolę Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i jej zbrojnego ramienia UPA, którzy dążąc do budowy Wolnej Ukrainy, także na terenach dzisiejszego Podkarpacia, czystego etnicznie (wolnego od Polaków, Żydów) dopuścili się tak ogromnego ludobójstwa nie tylko na terenie Wołynia, czy innych wschodnich województw II RP, ale także na terenie obecnego naszego województwa. Stanowisko OUN ? UPA było jednoznaczne. Uważano, że ziemie tzw. Chełmszczyzny, Podlasia, Nadsania (Podkarpacie) i Łemkowszczyzny stanowią etniczne terytorium ukraińskie i winne być włączone do przyszłego państwa ukraińskiego. To są smutne fakty, z którymi dyskutować się nie da.
Czytamy w przemyskiej uchwale ?(?) Smutnym faktem jest to, że ta ?rekonstrukcja? odbywać się będzie praktycznie na pozostałościach zrujnowanej cerkwi i na kościach pomordowanych ukraińskich mieszkańców wsi Małkowice (?)?
I dalej w piśmie Zarządu Głównego Związku Ukraińców w Polsce z dnia 18 lipca:
? (?) Nasz szczególny protest wywołuje to, że planowana ?rekonstrukcja? odbywa się na ziemiach, gdzie w okresie 1944 ? 1947 dochodziło do masowych zbrodni na obywatelach Polski narodowości ukraińskiej. We wsi Małkowice, nieopodal Radymna, w dniach 17 -18 kwietnia 1945 r. oddział Romana Kisiela PS. ?Sęp? zamordował 116 ukraińskich mieszkańców wsi. Niedaleko Radymna znajdują się także inne wsie, gdzie doszło do masowych zabójstw Ukraińców: Kopytniki (chodzi o Korytniki), Skopów, Bachów, Brzózka, Nowy Lubliniec, Piskorowice (?)?
W listach tych Związek Ukraińców w Polsce całkowicie przemilczał wcześniejszą rolę działań OUN ?UPA na tym terenie, która w swym dramacie do tragedii mieszkańców pochodzenia rusińskiego doprowadziła. Działania zmierzające do zbudowania państwa ukraińskiego na tym terenie sięgają okresu końca zaboru austriackiego, a szczególnie okresu odzyskiwania przez Polskę niepodległości w 1918 r. To już wówczas ukraińskie odziały zbrojne chciały zająć Przemyśl, na przeszkodzie czego stanęła młodzież gimnazjalna nazwana później Orlętami Przemyskimi.

Przez kolejne lata działania te były w sposób mniej lub bardziej jawny kontynuowane. Zorganizowane zbrojne akcje rozpoczęły się w 1943 r kiedy to na tym terenie pojawiły się odziały zbrojne UPA. Zapłonęły, podobnie jak na Wołyniu i innych wschodnich województwach polskie wsie i przysiółki, a mechanizm unicestwiania polskich sąsiadów był taki sam. Ginęła cywilna polska ludność, ale też Ukraińcy, którzy nie ulegali OUN, pomagali Polakom. Od początku działania OUN ? UPA spotkały się ze społecznym oporem, polskich środowisk niepodległościowych, czy naprędce organizowanych samoobron. Przewaga oddziałów UPA, która na terenie obecnego województwa najczęściej terroryzując miejscową ludność rusińską, zbudowała praktycznie własne państwo podziemne wyposażone w bunkry, magazyny, szpitale itd. była jednak miażdżąca. Zakończenie II wojny światowej i wprowadzenie komunistycznego ustroju w Polsce spowodowały, że z problemem ukraińskiego powstania przeciwko Polsce musiały sobie poradzić nowe władze.

Znamiennym jest fakt, że w sprawie okrucieństwa działań UPA do nowych władz zwrócił się biskup przemyski obrządku łacińskiego Franciszek Barda w liście z dnia 25 czerwca 1946 r. do Ministra Obrony Narodowej. W liście czytamy: ?(?) wypadki, które rozgrywają się w ziemi przemyskiej, jarosławskiej, sanockiej. Od szeregu miesięcy palą się wsie, ludność traci mienie ? dach nad głową a tu i ówdzie życie. Dotychczasowe próby obronne nie zlokalizowały napaści ukraińskich, bo bandy systematycznie idą naprzód i szerzą dzieło zniszczenia konsekwentnie. Wzmaga się nędza tysięcy Polaków, którzy słusznie spodziewają się w swym kraju bezpieczeństwa życia i mienia. Jako pasterz diecezji przemyskiej (?) czuję się dotknięty wspomnianą pożogą i nie mogę patrzeć obojętnie na te straszne w skutkach wydarzenia tak boleśnie dotykające moich wiernych i dlatego zwracam się do P. Marszałka z prośbą aby zechciał zaradzić łaskawie opłakanym skutkom?

Działania OUN UPA zmierzające do zbudowania m.in. na terenie obecnego Podkarpacia ukraińskiego państwa doprowadziły do polskiego oporu, który wymierzony był głównie w działania UPA, ale także dotykał rusińskiej ludności cywilnej. Tej ludności, która przypłaciła życiem z rąk Polaków, a z działaniami OUN ?UPA nic wspólnego nie miała należy się szczególna pamięć i szacunek. Pamiętając przy tym, że ludzie ci do dzisiaj żyliby w zgodzie z polskim sąsiadami gdyby nie ideologia OUN, która część narodu ukraińskiego zbuntowała przeciwko Polakom.
Ostateczny kres mordom UPA rozpoczętym w 1943 r. przyniosła dopiero, przeprowadzona w 1947 r. przez W.P. tzw. ?Akcja Wisła?, która wymierzona była w odziały zbrojne UPA. Zmusiła ona ludność cywilną pochodzenia rusińskiego, będącą w dużej mierze zapleczem tych oddziałów, do przesiedlenia na tereny północno -zachodnie RP. Należy tutaj współczuć tej wysiedlonej ludności pochodzenia rusińskiego, która nie wspierała działań UPA, a swoje rodzinne strony musiała opuścić. Zupełnym fałszem jest jednak porównywanie działań Wojska Polskiego do działań UPA, które miały miejsce na Wołyniu i innych wschodnich województw II R.P. Należy też przyjąć, co często podkreślają w swych wspomnieniach członkowie UPA, że gdyby nie usunięcie w ramach ?Akcji Wisła? zaplecza ludności cywilnej, często przez nich sterroryzowanej, ich zbrodnicze akcje trwały by jeszcze długie lata.

Mówiąc o Radymnie należy pamiętać, że to miejsce gdzie nie tylko żyła ludność pochodzenia rusińskiego, lecz teren gdzie z obecnych Kresów II RP przed mordami UPA uciekło i szukało schronienia wiele polskich rodzin, które z trwogą zauważały, że z podobną sytuacją mają do czynienia także na tym terenie. Obecne Podkarpacie, to także miejsce skąd władze sowieckie wywiozły w 1940 r. wiele polskich rodzin na tereny województw: wołyńskiego, Tarnopolskiego, Stanisławskiego. Na obszar gdzie nacjonaliści ukraińscy zaczęli dokonywać zbiorowych mordów. Ludzie ci od 1943 r. zaczęli powracać na ojczyste ziemie, razem z falą uchodźców, napotykając spalone wsie i banderowski terror.
W przemyskiej uchwale czytamy także: ?(?) Uważamy, że pojednanie i wzajemne zrozumienie może odbywać się wyłącznie na wzór tego, które odbyło się między Polakami i Niemcami według formuły Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Cierpienia ludzi nie powinny podlegać mierzeniu i porównaniu. Zabójstwo nawet jednego niewinnego człowieka jest wielką tragedią i nie może być niczym usprawiedliwione ? ani ideologią, ani odwetem?

Pojednanie miedzy Polakami a Niemcami nastąpiło w momencie, kiedy naród niemiecki sam dokonał potępienia faszystowskiej, hitlerowskiej ideologii. Została ona także rozliczona. Nikt w Niemczech, czy w innym miejscu nie wyobraża sobie stawiania pomników twórcom tej zbrodniczej ideologii, jak to ma miejsce dzisiaj na części Ukrainy. Cierpienia ludzi nie powinny podlegać mierzeniu i porównaniu, aczkolwiek jest zasadnicza przyczyna, która po obydwu stronach te cierpienia spowodowała. Jest nią ideologia OUN i należy ją potępić. To nie my Polacy mamy problem z pojednaniem polsko ? ukraińskim. My jako państwo nie jesteśmy z narodem ukraińskim w stanie wojny na żadnej płaszczyźnie. Państwo polskie wspierało od początku dążenia niepodległościowe Ukrainy, ?pomarańczową rewolucję? wspiera także od lat Mniejszość Ukraińską w Polsce, z której i Wy Państwo korzystacie, prywatni przedsiębiorcy dogadują się i robią interesy a polscy turyści chętnie zwiedzają tereny Ukrainy nawiązując dobre relacje i przyjaźnie. Problem Polsko ? Ukraiński nie istnieje. Istnieje tylko w bardzo małej części społeczeństwa ukraińskiego, która nie potrafi odciąć się od historii i zbrodniczej ideologii OUN. Dobrosąsiedzkich relacji nie zakłóciły nawet niechlubne działania ukraińskich nacjonalistów, którzy na zachodniej Ukrainie w tym i Lwowie, /tak bliskiemu sercom Polaków/, budują pomniki zbrodniarzom takim jak Bandera czy Szuchewycz a na terenach Polskich nielegalne pomniki, ku czci OUN UPA.
My w spokoju chcemy czcić pamięć naszych rodaków i nie chcemy pojednania z ideologią OUN. Takiego pojednanie nie będzie i być nie może. My pokazaliśmy jedynie część historii, prawdziwą jej część, oddając tym samym hołd i pamięć pomordowanym Polakom. Nikt nie może tego zabraniać czy negować, bo niczego złego i nieprawdziwego nie uczyniono. Prawda oczyszcza i przybliża a kłamstwo poniża, jak powiedział podczas rekonstrukcji Ks. Isakowicz Zaleski. Nie można mieć pretensji, że chcemy czcić ofiary, wymordowane w najbardziej z możliwych bestialskich sposobów. Ciężko pojąć co musiało zajść w umysłach tych ludzi aby dopuścić się do mordowania własnych żon, dzieci i najbliższych sąsiadów. To nie można nazwać zezwierzęceniem ale bestialskim opętaniem. Jak można pojąć, że nabijano ludzi na pal, rozpruwano piłami, rozrąbywano siekierami, rzucano o posadzki kościołów, to było zaplanowane ludobójstwo ze szczególnym okrucieństwem nieznanym nawet pierwotnym ludziom. Można wybaczyć ale nie można zapomnieć.

Szczególnym nadużyciem ze strony ZUwP jest apel Piotra Tymy i Mirosława Kupicza do władz Radymna i wszystkich samorządów Podkarpacia o powstrzymanie rekonstrukcji. Pokazaliście tym samym, że stajecie na straży historii Ukrainy pisanej po banderowsku, pomijając skutki do jakich ta ideologia doprowadziła. Sprzeciwiacie się nawet godnemu uczczeniu ofiar tej ideologii przez tych, którzy taką potrzebę odczuwają w kraju z którego hojności ZUwP korzysta.
Reasumując ideologia OUN w przeszłości doprowadziła do tysięcy ofiar ludności polskiej, ale też ukraińskiej. Dzisiaj ciągle jest żywa na części Ukrainy, która w ten sposób chce budować własną tożsamość historyczną. Trafia to na opór w samej Ukrainie, a w całej Europie ideologia ta, tak samo jak nazistowska już dawno została potępiona. Kontynuowanie jej jest drogą donikąd, skazaną na porażkę. Mniejszość Ukraińska w Polsce, także na Podkarpaciu ma prawo do pielęgnowania swojej kultury, historii itd. jednak podobnie jak na części Ukrainy stoi przed ogromnym wyzwaniem dokonania oceny przedstawicieli swojego narodu, którzy dla chęci zbudowania Wolnej Ukrainy dopuścili się zarazem rzeczy strasznych. Wzywamy i zachęcamy Wasz Związek do dokonania potępienia zbrodniczej ideologii Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Dzięki czemu staniecie się prekursorem nowego otwarcia Ukrainy, a naród ukraiński, który także tak wiele wycierpiał od swych braci zaślepionych chorą ideologią ma szanse na zbudowanie swej tożsamości, wolnej od banderowskiej spuścizny, która będzie obciążać jedynie swych spadkobierców.
Trwając zaś przy spadkobiercach banderowskiej ideologii, podobnie jak to czynią m.in. środowiska ?Swobody? na Zachodniej Ukrainie zbudujecie sobie namiastkę przeszłości, z którą nikt nigdy nie będzie się liczył, ani nie będzie szanował.

Do wiadomości:
Media lokalne i krajowe
Samorządy Podkarpacia
Parlamentarzyści

Organizatorzy Rekonstrukcji:
Mirosław Majkowski Wiesław Pirożek
Prezes PSRH X D.O.K Burmistrz Radymna
Andrzej Szlęzak
Prezydent Stalowej Woli
Osoby i organizacje wspierające

dr Andrzej Zapałowski Małgorzata Dachnowicz
Historyk, nauczyciel akademicki Prezes Wspólnoty Samorządowej Doliny Sanu


Podpisuję się pod Listem Otwartym.

Piotr Szelągowski

Każdy, który zgadza się z treścią listu i chciałby wesprzeć go swoim imieniem i nazwiskiem proszony jest o zwrócenie się do Twórców listu.

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.

21 myśli w temacie “List Otwarty do ZUwP. Potępienie zbrodniczej ideologii.”

 1. W pełni zgadzam się z tezami listu. „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” i doprowadzi do pojednania.

 2. Zrozumiałe, że część Ukraińców wstydzi się własnej historii, bestialskich mordów na Polakach i swoich współbraciach, ale bez wyjaśnienia do końca prawdy, bez względu na to jak jest trudna, bez przetrawienia jej i zrozumienia co w latach 1943-44 na Wołyniu i nad Bugiem zaszło, niczego sensownego nie zbudujemy we wzajemnych relacjach. Mataczenie faktami, porównywanie polskich akcji odwetowych z bestialstwem upowskim jest działaniem stricte bolszewickim czy postkagiebowskim. Tylko w bolszewii, jeśli fakty nie zgadzały się z pisaną na zamówienie historią, tym gorzej było dla faktów. Część Ukraińców gloryfikujących UPA i OUN przyjmuje właśnie taki postbolszewicki, plebejski sposób rozumienia historii. Nawet chyba nie zdając sobie z tego sprawy. Na szczęście żyjemy w Polsce – skundlonej komuną, z politykami nie rozumiejącymi jej 1000-letniej historii, ale jednak w Polsce, gdzie bolszewia czy postbolszewia jest traktowana jednoznacznie negatywnie. Dziwne, że Ukraińcy mieszkający tutaj, przyjmują jednak standardy myślowe tamte, wschodnie. Przecież Polska jest także ich ojczyzną – nie nakłada to na nich żadnej powinności?

 3. Udzielam poparcia apelowi o potępienie zbrodniczej ideologii OUN. Moje osobiste przeżycia – wymordowanie całej mojej rodziny , nakazuje mi tępić ukraińskich nacjonalistów i ich popleczników po obu stronach granicy. Rekonstrukcja w Radymnie była wiarygodnym obrazem tamtych wydarzeń.
  Sama, jako dziecko wyczołgałam się z pod trupa mojej matki przy płonącym naszym domu.

 4. Zbierając relacje żywych świadków Zbrodni dokonanej na mieszkańcach wsi Jankowce gmina Bereźce powiat Luboml można to ująć tak: jest wprost trudno pojąć i uwierzyć że Ukrainiec który jeszcze wczoraj był sąsiadem Polaków następnego dnia okazał się bestią i najohydniejszym zbrodniarzem nie posiadający żadnych uczuć dla człowieka.
  Radymin nie oddaje nawet w małym procencie tego czego doświadczyli nasi Rodacy.

 5. Jako radny miasta Zamośc też chciałbym się móc pod tym listem podpisać. Niestety nie mogę mówić w imieniu całej rady , ale jeszcze kilku chyba by się znalazło . Pozdrawiam Michał Kimak.

 6. Z maila:

  Dzień Dobry.

  Podpisuję się pod listem otwartym do ZUwP.

  Kazimierz Salik

 7. Popieram List Otwarty do ZUwP. Jako dziecko przeżyłem wraz z rodzeństwem i rodzicami eksterminację rodzinnej wsi – Tarnoszyn w powiecie Rawa Ruska. Dokonały tego 18 marca 1944 r., formacje zbrojne OUN-UPA dowodzone przez M. Onyszkiewicza, ps. „Orest”. W ciągu kilku godzin zamordowały 63 osoby, w tym 23 kobiety i 16 dzieci. W trakcie ataku palono polskie zabudowania i rabowano mienie. O świcie banderowcy wycofali się, pozostawiając płonące zabudowania. Ci co przeżyli grzebali w pośpiechu zabitych, zabierali co możliwe i uciekali w różne regiony Polski. Ocaleni którzy pozostali, podzielili los pomordowanych w dniu eksterminacji. Łącznie w latach 1943-46 banderowcy zamordowali w 8 miejscowościach gminy Tarnoszyn 259 osób, w tym 86 kobiet i 44 dzieci. To liczba ofiar które zidentyfikowano; ogółem liczba ich była znacznie większa. Takich eksterminacji jak tarnoszyńska – nacjonaliści ukraińscy z OUN-UPA, SS Galizien i innych formacji, dokonali tysiące w latach czterdziestych XX wieku, na terenach Kresów Południowo-Wschodnich II RP i terenach południowo-wschodnich PRL. Realizowali w ten sposób Uchwalę OUN z 1929 r. Ogółem liczba ofiar ludobójstwa szacowana jest na około 200 tysięcy polskich obywateli, w tym kilkadziesiąt tysięcy Ukraińców którzy nieśli pomoc Polakom, bądź ignorowali inne polecenia OUN-UPA. Ludobójstwo to połączone było z masowym rabowaniem i niszczeniem mienia, a także zacieraniem śladów polskości na Kresach. Spalono ponad 4,5 tysiąca wsi, przysiółków i innych osad. W trakcie napadów banderowcy stosowali okrutne metody torturowania dorosłych jak i dzieci; dr Korman naliczył 135 takich metod. W wyniku zbrodniczych działań OUN-UPA z Kresów uciekło –ratując się przed rzezią – około 1 miliona mieszkańców; wielu straciło zdrowie na skutek ran i doznanych traum; wielu z nich uciekło tylko w tym co mieli na sobie. O ofiarach tych zbrodni nie mówiło się w mediach publicznych naszego kraju przez 69 lat wcale lub mówiło kłamliwie. Dotyczy to również wystąpień przedstawicieli polskich władz. Czas najwyższy aby władze RP, stanęły po stronie PRAWDY i zaczęły stosunki z Ukrainą układać na tej prawdzie. W ramach polityki PRAWDY, władze nasze winny zażądać od władz Ukrainy zburzenia istniejących i zaprzestania stawiania nowych pomników, zbrodniarzom z OUN-UPA oraz zaprzestania honorowania tych zbrodniarzy w innej formie. Właśnie dlatego popieram ten List.

 8. Popieram i wyrażam wdzięcznośc organizatorom rekonstrukcji w Radymnie. W pełni popieram treśc i przesłANIE listu do Związku Ukraińców w Polsce. Zamiatanie prawdy pod dywan powoduje tylko jeszcze wieksza butę tych Ukraińców, którzy chca budowac na kłamstwie. I ,co jest najbradziej niepokojace-zgłaszanie pretensji do ziem południowo-wschodniej Polski (!)

 9. W pełni zgadzam się z treścią listu otwartego do ZUwP.
  dr Ewa Kurek

 10. ”kolejne trudne daty szeleszcza pamiecia
  wsrod wielu polskich krzyzy przemykaja cienie
  na tle pomnikow zdrajcy glosno dma w fanfary
  aby zagluszyc nasza pamiec i sumienie”

  Nie pozwolmy zagluszyc;Pamieci-Sumienia-Prawdy.
  Zgadzam sie z trescia listu i wspieram.
  Jacek Kawczynski
  Stowarzyszenie Rajd Katynski
  Pamiec i Tozsamosc

 11. W pełni zgadzam się z treścią listu ZUwP.
  Jestescie zalosni w tym anty- ukrainskim, szowinistycznym ujadaniu .

 12. W pełni zgadzam się litem ZUwP. Wasze szowinistyczne ujadanie jest zalosne.

 13. „Grzech leży u wrót i czyha na Ciebie, a przecież Ty masz nad nim panować”. (Rodz.4,7)
  Wzywających do pojednania proszę o pouczenie – jak rozumieć i stosować grzech zabójstwa w świetle przypomnianej Księgi Rodzaju 4, 7-15

  Rekonstrukcja – „Wołyń 1943. Nie o zemstę lecz o pamięć wołają ofiary.”

  Dla mnie obrazy tej rekonstrukcji to sądowa wizja lokalna – tak, ta oparta na prawie stanowionym. Moim życiem kieruję tak, by te prawa były szanowane, więc posługując się pojęciem analogicznym przywołuję pierwszy z czterech grzechów wołających do nieba, a grzech ten ma nazwę zabójstwo, o którym mówi Bóg: „Rzekł Bóg: Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi! Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata, przelaną przez ciebie” (Księga Rodz. 4, 10-11). Jak nie dopowiedzieć, jak nie zapytać: ROLO WOŁYŃSKA, PRZEZ GRZECH ZABÓJSTWA, ILE WCHŁONĘŁAŚ KRWI NIEWINNYCH DZIECI, STARCÓW I BEZBRONNYCH, MODLĄCYCH SIĘ W KOŚCIOŁACH LUDZI? Krwi mego dziadka nie mogła wchłonąć ziemia, bo była twarda-tok gliniany, kazano mi przynieść maśnicę; do dziś traumatycznie czuję ciepłą krew dziadka (maśnicę postawiono na środku chaty, tak więc z dzisiejszej perspektywy nie potrafię powiedzieć czy dla drwiny, czy dla profanacji „Lacha”.) Miałem wtedy 9 lat i w prawosławnej cerkwi dokonano wówczas ponownego chrztu świętego, można powiedzieć „ichniego”. Podobnych świadectw jest bardzo dużo, one powinny być podstawowym źródłem straszliwych dni Kresów, bowiem historycy doprowadzą do konfliktu. Tak myśli poszkodowany, który nie ma własnego nazwiska ni aktu nadania. Popieram apel bez cienia wątpliwości.

  Władysław Jankowicz

 14. Prawda nas wyzwoli i bedziemy patrzyli na siebia jak na dobrych i uczciwych sasiadow. Klamstwo nigdy nie pozwoli zakonczyc nienawisc ze strony ukrainskich nacjonalistow i szowinistow. Sami rozpoczeli ludobojstwo na Polakach i jeszcze sie na nas gniewaja.
  List jak najbardziej potrzebny, do wyjasnienia zbrodni ludobojstwa.
  Pozdrawiam P. Piotra.

Możliwość komentowania jest wyłączona.